CANDELA

CANDELA
CANDELA
quid proprie, vide infra, Lucerna. At pro lucerna olearia, apud recentioris aevi Scriptores passim; sicut κανδήλα Graecis usurpatur. Sophronius Patriarch. Hierosolymit Τοῦ τῆς κανδηλας ἐλάιου ἄνω πρὸ τῶ τοῦ Σωτῆρος ἐικόνος ἀπτο μένης λαβών. Et infra, τῆς κανδήλας λαμβάνει τὸ ἔλαιον, Candelae accipit oleum. Anonymus de Locis SS. Α῎νωθεν τοῦ ἁγίου τάφου κρεμοῦν ται κανδήλαιολς. Infra κρεμοῦν ται κανδήλιαδ, Pendent candelae quatuor, etc. aliter tamen vocem usurpante Auctore Chronici Alexandr. p. 686. ut videbimus infra, ubi de Papyro. Dominico Macro Candela, cereus funiculus est, a verbo candeo: cuiusmodi candelas, in Communione Romana in exsequiis accendi notissimum, more a Gentilibus receptô, sed damnatô Concilii Eliber. can. 34. ubi cavetur, Ne animae Sanctorum candelis inquietentur. Constantinopoli olim Imperator, quoties sollenni pompâ ad Templum ibat, duobus cereis erat comitatus; Patriarcha unicô: quod privilegiô postmodum ad Archiepiscopos Cypri, Bulgariae aliosque Metropolitas extensu, hodie omnibus Graecorum Episcopis in communi usu est: unde degradationis certissima nota, candelae exstinctio, uti de Arsenio Pattiarcha refert Pachymeres, l. 2. c. 13. Moris origo ex Apocalyps. c. 2. v. 5. Movebo candelabrum tuum. Similiter in Ecclesia Galliae Turonensis, Archiepiscopus in sollennitatibus ad sacrum celebrandum prodiens, praeeuntem hodieque cum candela accensa habet Thesauratium: quemadmodum in Mediolanensi Subdiaconus Sacerdoti, ad canendam Missam progredienti, manu candelam praefert, quae Cantharium appellari consuevit; alterâ thuribulum defereus: quae ceremonia etiam, cum Euangelium canitur, ibidem obtinet, etc. De superstitione XII. Candelarum, quibus nomina Apostolorum inseripta, vide Pachymerem in Andronico, Petrum Cluniac. et Gregorium Turonens. ut et Lapidem, cuius inscriptionem refert Car. Macer in Hierolex. Alia, candelas accensas sub coniugatorum pedibus ponendi, damnata est legibus ab Ottone Legato Pontisicio in Syria A. C. 1253. in Constitut. c. Simoniac. De alta: Candelam deferendi, ut vocatur in Concilio Nannetensi, dicemus infra ubi de Facularum accensoribus. Porro ritus, Candelas proiciendi et exstingnendi, in excommunicationibus
memoratur Reginoni; de Eccles. Discipl. l. 2. c. 409. Matthaeo Westmon. A. C. 1253. Aliis, Candelae de Madio mense, inter praestationes Eccles. referuntur in veter. Charta A. C. 1030. apud Unghellum in Episcopis Novar. Vide quoque hîc infra; in civitate Atrebatum Candela S. Lamberti, magnâ veneratione adservatur: de qua persuasum sibi incolae habent, B. Virginem eam illi praebuisse A. C. 1105. eiusque guttas in aquam resolutas morbis variis mederi, uti habet Ioh. Alberti apud Menochium Historiar. Centur. 4. c. 92. Simile quid, de Candelis, accensis in vigilia Assumptionis et in Missa eiusdem Festi, apud S. Matiam Maiorem Romae, refetunt Petrus Cluniac. et Gregor. Turonensis apud Macros in Hierolex. ubi eiusdem commatis quaedam reperies, de invocatione Apostolorum per XII. candelas, etc. De Candelarum apud Hebraeos usus adversus peieraturos, vide aliquid infra voce Periurium.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Candéla — Candela Pour les articles homonymes, voir Candela (homonymie) …   Wikipédia en Français

  • candela — [ kɑ̃dela ] n. f. • 1949; mot lat. « chandelle » ♦ Phys. Unité d intensité lumineuse (symb.cd). Candela par mètre carré : unité de luminance lumineuse (cd/m 2). On écrirait mieux candéla. ● candela nom féminin …   Encyclopédie Universelle

  • candela — (Del lat. candēla). 1. f. vela (ǁ cilindro o prisma de cera). 2. candelero (ǁ para sostener velas). 3. Flor del castaño, de la encina o del alcornoque. 4. Claro que deja el fiel de la balanza cuando se inclina a la cosa que se pesa. 5. coloq.… …   Diccionario de la lengua española

  • candelă — CÁNDELĂ, candele, s.f. 1. Lampă cu ulei, care se pune la icoane sau la morminte sau care servea, în trecut, la iluminat. 2. Unitate de măsură pentru calcularea intensităţii unui izvor de lumină. 3. Stâlp rotund de lemn, întrebuinţat pentru… …   Dicționar Român

  • CANDELA (F.) — CANDELA FELIX (1910 ) Architecte mexicain d’origine espagnole. Né à Madrid où il fait ses études à l’École supérieure d’architecture, Candela émigre au Mexique en 1939 après avoir été interné dans un camp de réfugiés en France. Héritier spirituel …   Encyclopédie Universelle

  • Candela — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Candela (desambiguación). candela Estándar: Unidades básicas del Sistema Internacional Magnitud: Intensidad luminosa Símbolo …   Wikipedia Español

  • candela — sustantivo femenino 1. Cilindro de cera que sirve para alumbrar. Sinónimo: cirio, vela. 2. Lumbre, fuego: ¿Me das candela? 3. Área: física Unidad de intensidad luminosa …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

  • candela — /kan dela/ s.f. [lat. candēla, der. di candēre essere bianco, splendere ]. [cilindro di cera, stearina, sego, contenente un lucignolo di fibra vegetale che, acceso, dà fiamma e luce] ▶◀ (non com.) bugia, (non com.) moccolo, (region.) stearica.… …   Enciclopedia Italiana

  • candela — candela, repartir candela expr. pegar, golpear. ❙ «...frente de Teruel donde se repartía candela por todo lo alto.» Rafael García Serrano, Diccionario para un macuto …   Diccionario del Argot "El Sohez"

  • candela — n. the basic unit of luminous intensity adopted under the System International d Unites. Syn: candle, cd, standard candle. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”